ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) www. hatályos ettől a naptól: 2023. május 01-től

1.Preambulum

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát! Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

 • Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adataiNév: BDVL Profi Trade Hungary Kft.

Székhely: 2724 Újlengyel Határ út 12

Levelezési cím: 3000 Hatvan Nádasdy Tamás utca 12

Nyilvántartásba vevő hatóság: Cégbíróság Nyilvántartási szám: 13-09-207078

Adószám: 28737683-2-13

Képviselő: Balla-Danielisz Vivien

Telefonszám: +36703322704

E-mail: bdvl.tradekft@gmail.com

Honlap: amnesiahatvan.hu

Bankszámlaszám: 11741024-24146474-00000000

 • Fogalmak
  • Felek: Eladó és Vevő együttesen
  • Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárótermészetes személy
  • Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónakminősül 3.4. Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
  • Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételévellétrejövő adásvételi szerződés
  • Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlap
  • Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
  • Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt mindenbirtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
  • Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljárószemély
  • Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
 • A szerződés nyelve, a szerződés formája A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.
 • Árak: Az árak forintban értendők. Az Eladó értékesítés szempontjából ÁFA kör tag, így az áraknak ÁFA tartalma van. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el.
 • Online vitarendezési platform Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
 • Szerzői jogok A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: BDVL Profi Trade Hungary Kft.
 • Részleges érvénytelenség, magatartási kódex Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.
 • A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések Annak ellenére, hogy Eladó megtesz minden tőle elvárhatót a www.amnesiahatvan.hu honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Vevő számára. Az Eladó

nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben az Eladó pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani. Eladó különösen nem felel az alábbiakért: • a www.amnesiahatvan.hu honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával; • műszaki nehézségek, beleértve a www.amnesiahatvan.hu honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.

 1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás A www.amnesiahatvan.hu weboldalon Eladó bemutatja azokat a termékeket, amelyeket az oda ellátogató személy kiválaszthat. Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket a termék adatlapja tartalmazza. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon feltűntetett termékkínálat – beleértve az egyes termékek árát is – csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A termékleírások pontatlanságáért felelősséget az Eladó nem vállal. Eladó rögzíti, hogy az oldalon az egyes árucikkek mellett található fotók illusztrációk, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet, változhat. A www.amnesiahatvan.hu weboldalon feltüntetett árucikkek megvásárlására a készlet erejéig van lehetőség. Az oldal üzemeltetése során, kellő gondossággal történik az egyes árucikkek feltüntetése, frissítése. Az egyes készletek meglétéért az Eladó felelősség nem terheli.
 2. Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.
 3. Eljárás hibás ár esetén Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnakminősül: ● 0 Ft-os ár,

● kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék). Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

13. A honlap használata Vásárlási feltételek

A Termék kiválasztása A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

Kosárba helyezés

A Termék kiválasztása után Ön a “Kosárba” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú – terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek. Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a “Megrendelés” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható. Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy külön ablak ugrik fel a „A kosárba sikeresen belekerült(ek) a következő termék(ek)” szöveggel. Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson a „Tovább a kosárhoz” gombra! Amennyiben a kiválasztott terméket szeretné ismét megnézni, vagy újabb terméket szeretne a kosárba helyezni, úgy kattintson a „Tovább válogatok” gombra!

A Kosár megtekintése

A honlap használata során Ön a honlapon található „Kosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Frissítés” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is. Ezen az oldalon megjelenik a kosár teljes tartalma, illetve az Ön által kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. Ezen az oldalon is megismerheti a várható szállítási költséget, illetve tájékoztatást kap arról, ha van ilyen, hogy milyen összegben kell még vásárolnia ahhoz, hogy ingyen szállítást vehessen igénybe. Ha rendelkezik kedvezményes vásárlást biztosító kuponkóddal, itt adhatja meg. Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

Vásárlói adatok megadása

„Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomását követően a Pénztár oldalon Ön kiválaszthatja, hogy regisztráció nélkül kíván vásárolni, vagy már regisztrált a weboldalon és be szeretne lépni, esetleg újként kíván regisztrálni. A „Személyes adatok” szövegdobozban e-mail címét, a „Számlázási cím” szövegdobozban teljes nevét, címét, telefonszámát tudja megadni. A” Szállítási cím” szövegdobozban a rendszer automatikusan a „Számlázási cím” során megadott adatokat tárolja. Amennyiben Ön eltérő címre kéri a szállítást, akkor kérjük, távolítsa el a pipát. A rendelés végén a „Megjegyzés” szövegdobozban” Ön tetszőlegesen adhat meg további információt a szállításhoz. A „Szállítási mód” dobozban ki kell választania, hogy a megrendelt terméket milyen szállítási módon juttassuk el Önnek. A „Fizetési mód” dobozban ki kell választania, hogy a megrendelt termékek ellenértékét milyen módon kívánja kiegyenlíteni. Az egyes fizetési módok mellett feltüntettük azt, hogy milyen

költség terheli az igénybevételüket. A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a „Mégsem” gombra kattintva törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat, és visszaléphet a Kosár tartalmához. A „Tovább” gombra kattintás esetén Ön a „Rendelés összesítése” oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve a Kosár tartalmát, és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az adatokon itt már nem változtathat, csak ha a „Vissza” gombra kattint). A “Megjegyzés” szövegdobozban Ön további információt adhat meg a szállításhoz, vagy jelezhet bármilyen kérést a rendelésével kapcsolatban. A “Vásárlási feltételek” elfogadásával (pipa bekattintásával) és a “Megrendelés” gomb megnyomásával véglegesítheti megrendelését.

14. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését.

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

 1. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.
 2. Fizetési módok

Banki átutalás A vásárló számára gyors és biztonságos, egyszerű folyamat, nem igényel készpénzmozgást

Az átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett bankja: OTP Bank

Kedvezményezett számlaszáma: 11741024-24146474-00000000 Kedvezményezett neve: BDVL Profi Trade Hungary Kft.

Amint a vételár megérkezik a számlánkra, a csomagot átadjuk a futárszolgálatnak.

Bankkártyás fizetés Barionnal

Webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti

Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

Készpénzes fizetés

Készpénzes fizetésre csak személyes átvétel esetén van lehetőség. Utánvét:

Az árut és a szállítási költséget a vásárló átvételkor fizeti ki.

17. Átvételi módok, átvételi díjak

Az Eladó által közölt teljesítési határidők tájékoztató jellegűek, melyek módosulhatnak. A tájékoztató jellegű teljesítési határidőkhöz képest késedelmesen történt szállításokért, illetőleg a késedelemből eredő esetleges károkért az Eladó felelősséget nem vállal. Az Eladó az elő – és részszállítás (teljesítés) jogát minden egyes szerződése tekintetében fenntartja. Elő illetve részszállítás (részteljesítés) esetén a Vevő a szállítás (teljesítés) arányában köteles a vételárat megfizetni

Szállítási idő: megrendeléseket a beérkezések sorrendjében, a felhasználási időtől és az időjárástól függően küldjük. A nálunk rendelhető cikkek jellegéből adódóan pontos szállítási határidőt nem tudunk megadni. Külön számolunk fel a szállítási és csomagolási költséget. Erről szállítás előtt értesítjük, így lehetősége van ennek tudatában visszamondani rendelését. A küldés időpontját az időjárási viszonyok befolyásolhatják. A termékek a készlet erejéig szállíthatók. Amennyiben jelezzük a vásárló felé, hogy a csomag küldése problémás, neki kell döntenie, hogy az ismertetett feltételekkel is kéri a kiszállítást és ha nem kapunk egy héten át választ, akkor törölhető a rendelés. Előfordulhat, hogy nincs a telephelyen, raktáron a termék és hosszabb időt vesz igénybe a beszerzése. Ilyen esetben tájékoztatjuk a vásárlót, aki 24 órán belül dönt arról, hogy vár, vagy visszamondja a rendelését. Olyan termékek esetén sem vállaljuk a kiküldést melyek az adott körülmények között nagyvalószínűséggel károsodnának a kiszállítás során. Ilyen esetben a megrendelő értesítést kap. A szállítható hűtős termékek szállítása esetén hűtési költséget számolunk fel. A rendelés valamiért teljesíthetetlenné válik, akkor jogunkban áll törölni a rendelést.

Szállítás

GLS csomagpontra: A megrendelt termékeket az Ön által kiválasztott átvevőhelyre szállítjuk, az átvétel idejéről értesítést küldünk. A csomag öt munkanapig átvehető a megjelölt helyen, nyitva tartási időben. Amikor a csomag megérkezik a kiválasztott átvételi helyre, a GLS futárcég ügyfélszolgálata e-mailben értesíti a vásárlót, hogy átveheti a megrendelést. A szállítási költségek a kiszállított csomag súlya függvényében kerülnek megállapításra. A szállítási díjak tartalmazzák az utánvét díját is. Abban az esetben, ha a csomag súlya meghaladja a 15 kg, akkor az ilyen csomagokat előzetes értesítés nélkül több csomagban küldjük.

Szállítás futárral

A termékeket a GLS, futárszolgálat szállítja házhoz. Az áru feladásáról értesítést küldünk, a kézbesítés a következő munkanapon várható. Ha a szállítás időpontjával kapcsolatban külön kívánsága van, kérem, jelezze a megjegyzés sorban. Ezt továbbítjuk a futárszolgálatnak, akik lehetőség szerint igyekeznek figyelembe venni azt. A szállítási költségek a kiszállított csomag súlya függvényében kerülnek megállapításra. A szállítási díjak tartalmazzák az utánvét díját is Abban az esetben, ha a csomag súlya meghaladja a 15 kg, akkor az ilyen csomagokat előzetes értesítés nélkül több csomagban küldjük. A futárszolgálat a kézbesítés előtti napon értesíti a címzettet, hogy küldeménye várható. A kézbesítés napján reggel küld egy e-mail-t, amelyben megad egy 3 órás időintervallumot: ekkor           várható            a          futár.    Amennyiben    ez nem felelne meg, az üzenetben szereplő

telefonszámon lehet egyeztetni a kiszállítás időpontját. Az Eladó a Termék átvételével

megbízott személyt a Vevő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a Termék

átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult. Vevő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett Termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett Terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni. Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Vevő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak. A szállított Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén a Vevő nem jogosult a Termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon – a Termék vételárának kifizetését megtagadni. A Termék átvételével a kárveszély a Termék tekintetében az

Eladóról, vagy a teljesítésben az Eladó oldalán közreműködő személyről, átszáll a Vevőre.

18. Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 5 munkanap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük.

 1. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti. Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

 • Elállás

A vásárló a szerződéstől a termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A vásárló a terméket az eredeti csomagolásban, minden ahhoz tartozó kiegészítőjével és címkéjével (Pl. gomb, patent, öv stb) sértetlenül küldje vissza az alábbi címek egyikére: 3000 Hatvan Nádasdy Tamás utca 12, vagy GLS automatába ami, 3000 Hatvan Coop Dózsa György tér 2. Email cím: amnesihatvan@gmail.com, Telefonszám: +36703322704.

Az elállási jog gyakorlása esetén a cég köteles a vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. Amennyiben a Termék nem rendeltetésszerű használat miatt hibásan érkezik vissza, Eladó jogosult a Vevőtől/Fogyasztótól az ebből eredő kárának megtérítését követelni. Az elállásból eredő minden felmerülő költséget a Vevő/Fogyasztó viseli.

21. Jótállás

A cégtől vásárolt árura a Ptk. szerinti jótállási kötelezettség az irányadó. Az Eladó nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítéséből erednek, így különösen nem felel elmaradt haszonért vagy a Vevőt esetlegesen ért nem vagyoni károkért. Az Eladó nem vállal felelősséget azért, hogy a Termék a Vevő saját céljaira felhasználható-e. Vevő köteles megvizsgálni azt, hogy a Termék a saját felhasználási céljaira megfelelő-e. A megrendelt Termékkel kapcsolatos esetleges kifogásokat a Vevő, az Eladó +36703322704 szám alatti elérhetőségén terjesztheti elő. Az Eladó, a Vevő esetleges kifogásait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

22. Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 • Személyes adatok védelme A kapcsolódó rendelkezések az Adatvédelmi tájékoztatóban érhetőek el, mely a www.amnesiahatvan.hu weboldalon tekinthetőek meg. Jelen ÁSZF 13. pontja alapján megadott Személyes adatait Eladó határozatlan ideig, Vevő írásbeli nyilatkozattal történő visszavonásáig tárolhatja és jelen ÁSZF elfogadásával Vevő hozzájárul, hogy a megadott e-mail címére Eladó hírlevelet, akciós ajánlatot, tájékoztatót küldjön részére.
 • Reklamációk, panaszkezelés

Vevő természetesen megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból nem megfelelőek. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vevőt ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet az Eladó telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy az Eladó levelezési címére küldött levél útján, továbbá az Eladó alkalmazásában álló üzletkötő partnernél is megteheti. Mindemellett Vevő a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban közölheti a megadott elérhetőségeken. Eladó a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Eladó a panaszt 30 napon belül válaszolja meg. Amennyiben a rendelés átvételekor bármilyen eltérést, problémát tapasztal, kérjük ezt írásban jelezze a amnesiahatvan@gmail.com e-mail címre. Munkatársunk rövid időn belül felveszi Önnel a kapcsolatot és javaslatot tesz a probléma megoldására. A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről – az Eladó rögzíti, hogy a Vevőket megilleti a békéltető

testülethez fordulás lehetősége – a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület

neve: Pest Megyei Békéltető Testület

 • a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület székhelyénekpostai címe: 1364 Budapest Pf.:81
 • a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület levelezési címe:1364 Budapest Pf.:81
 • a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület telefonszáma: – – a vállalkozásszékhelye szerint illetékes békéltető testület elektronikus levelezési címe: pmbekelteto@pmkik.hu
 • a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület ügyfélfogadásiideje: Hétfő: Nincs ügyfélfogadás Kedd: Nincs ügyfélfogadás

Szerda: Nincs ügyfélfogadás Csütörtök: 9:00-12:00

Péntek: Nincs ügyfélfogadás

Az ÁSZF hatálya, elfogadása A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát

 • a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett
 • a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennekmegfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

2023.április 29.